Vakantiefondsen

Top Ondernemingen
Vakantiefondsen


Vakantiefondsen

De vakantiefondsen. Uw vakantiegeld wordt uitbetaald door een vakantiefonds/vakantiefondsen. Deze hangen af van de activiteitensector van de onderneming waar u heeft ...

De vakantiefondsen | ONVA RJV

Nieuws Thema's: 14 Februari 2017 - Persmededeling. Jaarverslag 2016: Al 80 jaar uw garantie op vakantie In 2016 heeft de RJV 80 jaar jaarlijkse vakantie gevierd.

Onthaal | ONVA RJV

Opgelet : U moet rekeninghouder of mederekeninghouder zijn van de ingebrachte zichtrekening. Een volmacht volstaat niet. Wij sturen uw rekeningnummer ter validatie ...

Voor de rekeningen in Belgie | ONVA RJV

¹ De vakantiefondsen kennen niet noodzakelijk uw arbeidsstelsel op het ogenblik dat u uw vakantie neemt (u bent misschien van werkgever of arbeidsstelsel veranderd ...

Het aantal vakantiedagen berekenen | ONVA RJV

Vul de gegevens van het "eerste deel" aan, print het formulier en plaats uw handtekening. Laat het "tweede deel" aanvullen door de gemeentelijke administratie van de ...

Voor de rekeningen in het buitenland | ONVA RJV

Bijlage : Toegelaten bestandstypes : doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, png, jpg, gif & bmp. Maximale grootte : 5Mb

online contactformulier | ONVA RJV

RIJKSDIENST VOOR JAARLIJKSE VAKANTIE Warmoesberg 48 1000 BRUSSEL rjv@rjv.fgov.be www.rjv.fgov.be Brussel, 02/05/2016 Persmededeling Binnenkort het vakantiegeld: Deel ...

Brussel, 02/05/2016 Persmededeling - ONVA RJV

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin; BEELD; WET VAN 25-12-2016 GEPUBL. OP 29-12-2016 (GEWIJZIGD ART. : 33bis) BEELD; WET VAN 16-11-2015 GEPUBL. OP 26-11-2015

LOI - WET

Heb ik recht op dagen vakantie ingeval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens ontslag of vrijwillig vertrek? Recht op dagen vakantie Een arbeider heeft ...

Wegens ontslag of vrijwillig vertrek | ONVA RJV

Ik kan mijn vakantie niet opnemen Hoe zit het met mijn vakantiegeld? Indien u arbeider bent, wordt het vakantiegeld door het bevoegd vakantiefonds betaald. Indien u ...© Belgische Lokale Bedrijvengids | XML