Stortplaatsen

Top Ondernemingen
Stortplaatsen


Stortplaatsen

Welkom op deze site van de interprovinciale werkgroep nazorg. Bij Koninklijk Besluit is op 1 april 1998 de Nazorgregeling Wet Milieubeheer in werking getreden voor ...

nazorg stortplaatsen

Het 'Overzicht Stortplaatsen' is gebaseerd op de enquête die jaarlijks door de Werkgroep Afvalregistratie (WAR) wordt uitgevoerd. Deze werkgroep wordt gevormd door ...

Landelijk overzicht stortplaatsen - Rijkswaterstaat ...

Vroeger werd afval massaal verzameld op ‘vuilnisbelten’ of ‘stortplaatsen’. Brabant heeft ongeveer 600 van zulke plekken. De provincie speelt een rol in de ...

Stortplaatsen - Provincie Noord-Brabant

Beheerder Stort Status Ga; Omrin De Dolten 11 8465SB OUDEHASKE 0513-614500 www.omrin.nl: Ecopark De Wierde, Oudehaske: in exploitatie: ja: Slibbank Nederland BV

Stortplaatsen in Nederland - Rijkswaterstaat Leefomgeving

Bjorn Depuydt Tel.: 0499/43 23 36. www.stortplaatsen.com. Bjorn Depuydt Tel.: 0499/43 23 36

www.stortplaatsen.com

Voormalige stortplaatsen Inleiding. In Nederland zijn er ruim 6000 voormalige stortplaatsen. Ze liggen in de landelijke gebieden en ook nabij, of zelfs in, de ...

nazorg stortplaatsen

Sluiten en herontwikkelen van stortplaatsen. Als een stortplaats vol is of vanwege een planologische beslissing gesloten wordt, moet hij worden afgesloten. Boven op ...

Vuilnishoop - Wikipedia

De provincie heeft 600 oude stortplaatsen in Brabant in kaart gebracht.

Stortplaatsen op kaart - Provincie Noord-Brabant

Oude Stortplaatsen vervuilde in Nederland

Oude Stortplaatsen

Plaatsen waar afval wordt gestort wanneer hergebruik (waaronder composteren), nuttige toepassing of verbranding niet mogelijk is.© Belgische Lokale Bedrijvengids | XML