Spaarkassen

Top Ondernemingen
Spaarkassen


Spaarkassen

Een levensverzekering is een verzekering die verband houdt met het leven of de dood van de mens, of met de verzorging van de uitvaart van de mens.

Levensverzekering - Wikipedia

2. Bijkantoren in België van kredietinstellingen die ressorteren onder een Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte

Kredietinstellingen met vergunning in België - website

Adressengids . In onze adressengids kan u alle adressen van bedrijven en organisaties in Nieuwpoort terugvinden.

Nieuwpoort - Toerisme - Adressengids

Beweging.net is een netwerk van sociale organisaties. Beweging.net is in juni 2014 ontstaan op de grondvesten van het ACW (het Algemeen Christelijk Werknemersverbond ...

Beweging.net - Wikipedia

Onderafdeling III : Volledige of gedeeltelijke verzaking van de inning van roerende voorheffing (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 266)

Fisconetplus 5.9.23 - Service Public Federal Finances

Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen Oude Naam Nieuwe Naam A&M Levensverzekering (Rotterdam) Reaal Levensverzekeringen N.V. A&O NV Leven Verzekering Delta ...

Oude Polissen levensverzekeraars en begrafenisfondsen juni…

De saga omtrent ACW, DEXIA en andere tribulaties die reeds weken de media, de publieke opinie en de politiek teistert is niet te begrijpen als we vooreerst niet een ...

Van BAC naar BACOB en DEXIA (1) | Nageltjes

Oude polissen. Heeft u een uitvaartpolis met een naam van een andere verzekeringsmaatschappij? Het kan dan zijn dat wij u toch als klant in ons bestand hebben.

Oude polissen - Check mijn polis

Titel ; 12 JUNI 1991. - Wet op het consumentenkrediet. (NOTA : Opgeheven bij 2014-04-19/39, art. 53, 2°, 034; Inwerkingtreding : 01-04-2015, [behalve voor wat ...

LOI - WET

CIRC 28.06.99/1. Circulaire nr. AFZ/98-0003 dd. 28.06.1999. Bull. nr. 796, pag. 2469. INTERNATIONALE OVEREENKOMST Verrekenprijs. MULTINATIONALE ONDERNEMING© Belgische Lokale Bedrijvengids | XML