Scholen secundair onderwijs

Top Ondernemingen
Scholen secundair onderwijs


Scholen secundair onderwijs

In Vlaanderen is het secundair onderwijs het onderwijs dat in de regel wordt gevolgd tussen 12 en 18 jaar. Het secundair onderwijs volgt op het basisonderwijs en ...

Secundair onderwijs - Wikipedia

2010 - 2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs naar soort inrichtende macht Nederlandstalige scholen

Toelichting: inrichtende macht 2010 - 2011 Aantal scholen ...

Nieuw . In het actieplan vroegtijdig schoolverlaten neemt de Vlaamse Regering maatregelen om het vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan.

Startpagina Secundair Onderwijs - ond.vlaanderen.be

Het onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Daarbij houdt men rekening met een beginsituatie, volgt men een ...

Onderwijs - Wikipedia

Welkom op de website over inschrijven in het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel. Hier vindt u alle informatie over hoe u uw kind moet inschrijven en wanneer.

Secundair onderwijs | inschrijveninbrussel.be

Informatie voor ouders, leerlingen, studenten, cursisten, onderwijspersoneel en directies | Ministerie van Onderwijs

Home - Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Informatie over de scholen, de opleidingen en het internaat.

Scholengroep EDUGO: Basis- en secundair onderwijs in ...

Doelstellingen, traject, krachtlijnen van de modernisering van het secundair onderwijs.

Modernisering van het secundair onderwijs - voor directies ...

Emmaüs Middenschool. Samen met Emmaüs Bovenbouw zijn wij twee Aalterse scholen van de Broeders van Liefde. Emmaüs Middenschool organiseert het onderwijs voor de ...

Emmaüs Middenschool | Scholen IDEAAL, Vrij Secundair ...

Leiepoort campus Sint-Hendrik. G.Gezellelaan 105 - 9800 Deinze Tel. 09 3861376 - Fax 09 3865777 http://www.sinthendrikdeinze.be© Belgische Lokale Bedrijvengids | XML