Laboratoria

Top Ondernemingen
Laboratoria


Laboratoria

De laboratoria in ziekenhuis Gelderse Vallei voeren onderzoeken uit op het gebied van de Klinische Chemie en Hematologie (KCHL), Klinische...

Laboratoria - Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede

Een laboratorium is een ruimte die gebouwd is voor wetenschappelijk onderzoek. Een laboratorium (meervoud: laboratoria) is geschikt om bepaalde proeven uit te voeren.

Laboratorium - Wikipedia

Omegam Laboratoria is een kwaliteitslaboratorium dat routinematig chemische, fysische en bacteriologische (milieu)onderzoeken uitvoert in het kader van o.a. wetgeving ...

Omegam Laboratoria - kwaliteits laboratorium voor chemisch ...

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid stelt de Belgische Hoge Gezondheidsraad specifieke aanbevelingen over de preventie van ...

Sonic Healthcare Benelux - Medische Laboratoria

Wereldleider op het gebied van wegen en precisie-instrumenten voor industrie, laboratoria en retail. Leer meer over onze hoogwaardige producten en service.

Wegen voor Industrie, Laboratoria en Retail - Mettler Toledo

Om een rechtsgeldige uitspraak te doen over de milieukwaliteit van afvalstoffen en bodems ten opzichte van de toepasselijke wetgeving moet de analyse uitg...

OVAM - Erkende laboratoria

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

FAVV - Lijst van de erkende laboratoria en de erkende analyses

Vind laboratoria in Nederland door met de muis te klikken en te slepen op onderstaande kaart.

Nederlandse laboratoria - Eurofins Scientific

Kwaliteitssysteem CCKL stimuleert het invoeren van een kwaliteitssysteem bij laboratoria in de humane gezondheidszorg. De aanpak van CCKL is dermate succesvol, dat de ...

CCKL

Deze brochure behandelt de voornaamste risico's die verbonden zijn aan het werken in chemische laboratoria: meer bepaald ontploffing, brand, chemische en thermische ...© Belgische Lokale Bedrijvengids | XML