Jeugdbeschermingstehuizen

Top Ondernemingen
Jeugdbeschermingstehuizen


Jeugdbeschermingstehuizen

Actuele versie. X. Huisvesting in het kader van het sociaal beleid (De tekst van KB nr. 20, Tabel B, rubriek X, § 1, B), werd opgeheven met ingang van 17.06.2010.

Fisconetplus 5.9.23 - Service Public Federal Finances

Onroerende handelingen met betrekking tot een woning gebruikt als privé-woning, hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk: Aard van de onroerende handelingen

Fisconetplus 5.9.23 - Service Public Federal Finances© Belgische Lokale Bedrijvengids | XML