Holdingmaatschappijen

Top Ondernemingen
Holdingmaatschappijen


Holdingmaatschappijen

5 Hoofdstuk 2 Belastingplicht holdingmaatschappijen § 2.1 Belastingplicht in de Btw-richtlijn Op grond van art. 1 lid 2 Btw-richtlijn wordt de omzetbelasting ...

Groene visie over de holdingresolutie

Actuele versie. X. Huisvesting in het kader van het sociaal beleid (De tekst van KB nr. 20, Tabel B, rubriek X, § 1, B), werd opgeheven met ingang van 17.06.2010.

Fisconetplus 5.9.23 - Service Public Federal Finances

Cleber Advocaten is een nichekantoor gespecialiseerd in ondernemingsrecht, financieringen, corporate litigation en insolventie.

Cleber Advocaten - Corporate | Restructuring | Dispute ...

Achtergestelde lening - Wat is een achtergestelde lening en wat houdt deze in? Lees er alles over op Geld.nl

Achtergestelde lening » Uitleg en voorbeeld overeenkomst

Een trustkantoor, ook wel aangeduid met de Engelse term Corporate Service Provider is een kantoor dat zich bezighoudt met het beheren van vennootschappen.

Trustkantoor - Wikipedia

REFIBO, meer dan cijfers en letters! REFIBO staat voor Recht, Fiscaliteit en Boekhouden. Drie domeinen waar u als ondernemer vanzelfsprekend mee te maken krijgt.

Recht Fiscaliteit Boekhouden Bedrijfsadvies | Fiscalist ...

Artikel 1bis [inhoudstafel] (De tekst van KB nr. 20, artikel 1bis, § 1 werd gewijzigd en § 3, werd ingevoegd met ingang van 01.09.2015. (Art. 1, KB 23.08.2015, B.S ...

Fisconetplus 5.9.23 - Service Public Federal Finances

Exago is Oud-Grieks. Exago is Oud-Grieks voor "uit-trekken", "weghalen". eXago haalt het administratief werk uit uw bedrijf!

eXago - Redactioneel© Belgische Lokale Bedrijvengids | XML