Elektronische archivering

Top Ondernemingen
Elektronische archivering


Elektronische archivering

null. Nederlands Français English

Zoomit

Met Xtendis worden zowel de papierstroom als de digitale informatiestroom (e-mail, PDF, printbestanden, officebestanden, webformulieren, foto’s et cetera ...

Xtendis — meer dan digitale archivering

1. Voorgaanden . 1. Door de omzetting van de Richtlijn 2001/115/EG van de Raad van de E.U. van 20.12.2001 tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG (de zgn.

Fisconetplus 5.9.23 - Service Public Federal Finances

Elektronische documenten krijgen dezelfde juridische waarde als hun papieren tegenhangers. De Kamer keurde daarvoor op 7 juli 2016 een wetsontwerp goed van ...

Online diensten en documenten op gelijke voet met gedrukte ...

op papier met dien verstande dat bij deze wijze van archivering ook het digitaal bestand gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van ...

Fisconetplus 5.9.23 - Service Public Federal Finances

Beheren van Schadedossiers: aangifte en beheer van schades, inclusief elektronische online archivering zoals het uploaden van ongevalaangiftes, foto's ...

Vlootmodule.be

Hebt u een vraag, stel ze dan hier. We stellen alles in het werk om u zo snel mogelijk te antwoorden.Als u graag een brief ontvangt, gelieve dan ook een postadres in ...

Contactformulier | Privacycommissie

De handleidingen zijn gebaseerd op het Bestuur Nederlandse Associate voor Examinering op 15 Mei 2014 vastgestelde en gepubliceerde toets- en eindtermen voor het examen.

Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden Deel 1 ...

Wat opvalt is dat beide leidende principes slechts beperkt overlappen. Daar waar de processtappen een statusovergang voor de zaak betekenen, dienen de ZTC en het DSP ...

Zaakgericht Werken Blog » DSP en ZTC als leidende principes

Inhoudstafel 5 Adviesgids De Factuur Alles uw belangrijkste bedrijfsdocument, met uitgebreide hoofdstukken over btw en over de elektronische factuur© Belgische Lokale Bedrijvengids | XML