Controletoestellen

Top Ondernemingen
Controletoestellen


Controletoestellen

Actuele versie. Artikel 20 (De tekst van KB nr. 1, artikel 20, § 3, is van toepassing met ingang van 21.04.2008. (Art. 2, KB 06.04.2008) B.S. 11.04.2008)

Fisconetplus 5.9.23 - Service Public Federal Finances

0 C:\Users\Roland\Documents\Mijn documenten\onderwijs\PCVO Durme\cursus\NBN B61-001.doc NBN B 61-001: Stookafdelingen en schoorstenen INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE - GoLanTec

Rapport Pagina 12345-R03 3 van 10 1 Inleiding AREPA Inspexx heeft een Inspexx e-Controle MKB uitgevoerd op de elektrotechnische installatie en het gebruik

12345-R03 VOORBEELD e-Controle Rapportage v11

Een nieuwe regeling voert een verlaagd BTW-tarief in van 6 % voor werken uitgevoerd aan woningen ouder dan 5 jaar. Het is van geen belang eigenaar of huurder te zijn ...

Het verlaagd BTW-tarief | Bespaar belastingen

7 3. Welke handelingen zijn bedoeld? Als alle andere voorwaarden vervuld zijn (zie vraag 2), kan voor volgende onroe-rende handelingen een verlaagd btw-tarief van 6 % ...

6 % btw voor de renovatie van privéwoningen ouder dan 5 jaar

Editie nr 72 van 15 maart 2000. BTW tarief van 6 % van toepassing voor sommige handelingen vanaf 1 januari 2000. 1. Inleiding . Zoals aangekondigd door de heer Didier ...

Nr 72 - 15.03.00 - Verlaging BTW-tarief naar 6 % - bibf.be

Maandag 19 November 2012 - BTW : werk in onroerende staat (6% of medecontractant) Het begrip “werk in onroerende staat” toegelicht. Situering

Actua - fiscaal - boekhoudkundig en sociaal

1° de aan de in artikel 56, § 2 van het W.BTW bedoelde regeling van belastingvrijstelling onderworpen belastingplichtigen; 2° de landbouwondernemers onderworpen ...

Fisconetplus 5.9.23 - Service Public Federal Finances

Maandag 01 Juli 2013 - BTW 6 %, medecontractant, tuinwerken BTW-belastingplichtingen worden anders belast bij werken in onroerende staat dan particulieren.

Actua - fiscaal - boekhoudkundig en sociaal

Niet gevonden? Meld u hier gratis aan! Vul hier uw gegevens in. Uw e-mailadres wordt tevens de gebruikersnaam van uw bedrijfsaccount, waarmee u kunt inloggen.© Belgische Lokale Bedrijvengids | XML