Bewaring van archieven

Top Ondernemingen
Bewaring van archieven


Bewaring van archieven

Dit is één van de drie doelen van het Nationaal Archief. Zo kunnen de bronnen ook in de toekomst worden geraadpleegd. ... bewaring en gebruik van het archiefstuk.

Duurzaam fysiek archief bewaren (conserveren) | Nationaal ...

Huis van Bewaring en Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden 1946. Jongeren in gevangenissen. ... Archieven van gevangenissen in de rest van Nederland.

Gevangenis archieven - Stichting Blokhuispoort

Munters voorziet in een optimale bescherming van opgeslagen producten en materialen door het creëren en handhaven van een goed geregeld en constant opslagklimaat het ...

Opslag, Bewaring & Archieven - Industriën - Munters

Archieftoegang: 2012 Directeur Huis van Bewaring te Groningen, 1831 - 1974 van Groninger Archieven

Archieven.nl - 2012 Directeur Huis van Bewaring te ...

Huizen van bewaring waren bestemd voor degenen, ... Archieven van laatstgenoemde ‘koloniën’ worden bewaard bij het Rijksarchief in Drenthe te Assen.

Onderzoeksgidsen - gahetNA is een samenwerking van Het ...

Archieftoegang: 0123 Huis van Bewaring / Gevangenis te Assen van Drents Archief

Archieven.nl - 0123 Huis van Bewaring / Gevangenis te ...

Naast de archieven van de gemeente zelf, probeert een gemeentearchief ook archieven van particuliere instellingen te verwerven en voor onderzoek beschikbaar te stellen.

Gemeentearchief - Wikipedia

Het RHC Groninger Archieven beheert archieven van overheden zoals de gemeente en de provincie ... Of wilt u een particulier archief schenken of in bewaring geven?

Archief overdragen » Groninger Archieven

In het gemeentearchief bevinden zich onder meer de archieven van de gemeente. Er zijn ook enkele archieven die door instellingen aan de gemeente in bewaring zijn gegeven.

Gemeentearchief | Gemeente Katwijk

Hoe lang u uw administratie moet bewaren, hangt af van het belang dat wij hebben bij de verschillende soorten gegevens in uw administratie.© Belgische Lokale Bedrijvengids | XML