Apothekers

Top Ondernemingen
Apothekers


Apothekers

Wachtdiensten en websites van Belgische apotheken. Links naar gezondheidssites en nuttige telefoonnummers.

Welkom op Apotheek.be | Apotheek.be

Een apotheker, ook wel aangeduid als farmaceut, is een deskundige op het gebied van geneesmiddelen. In Nederland en België is de titel apotheker beschermd door de wet.

Apotheker - Wikipedia

Verstrekkingen door apothekers. Vergoedbare verstrekkingen. U vindt hier info over de verstrekkingen die u kan/mag verlenen in het kader van de verplichte ...

Apothekers - RIZIV

BRUSSEL, 15 maart 2017 – Apothekers willen iedereen helpen om zo gezond mogelijk te zijn, zelfstandig te blijven met een optimale levenskwaliteit: dat is de missie ...

Home [www.vlaamsapothekersnetwerk.be]

Beroepsorganisatie van apothekers. Op deze site staat informatie voor iedereen die belangstelling heeft voor de farmacie en de beroepsuitoefening van de apotheker.

Home — KNMP.nl

KAVW Koninklijke apothekers vereniging van waasland. Over KAVW. Ons verleden; Wie zijn we; Wat doen we; Info krijgen; Hoe vind je ons; Wacht

KAVW Koninklijke apothekers vereniging van waasland

Over de VZA. De Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) vertegenwoordigt de werkgeversbelangen van de zelfstandig openbare apotheken in Nederland.

portletpage — Vereniging Zelfstandige Apothekers

Samenwerkende Apothekers. Onder de naam Samenwerkende Apothekers wordt een ruim assortiment zelfzorg (genees)middelen op de markt gebracht, dat zonder recept ...

Samenwerkende Apothekers, hèt apotheekmerk voor zelfzorg ...

De Orde der apothekers werd opgericht op 19 mei 1949, op initiatief van het Parlement, met als doel het niet commercieel karakter van het beroep te vrijwaren.

Welkom - Orde Der Apothekers

Speciaal voor apothekers die hun vakkennis over de farmacologie bij hyperlipidemie en atherosclerose willen updaten, organiseert IPSA de 5de editie van de bekende ...© Belgische Lokale Bedrijvengids | XML